วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน  :  28,506 บาท และมีเงินค่าวิชาชีพค่าประสบการณ์
จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 – 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด
อัตราเงินเดือน  :  15,060 บาท
จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่ สังคมวิทยามานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์การจัดการ การบัญชี การศึกษา จิตวิทยา อักษรศาสตร์ เป็นต้น
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 – 5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน  :
– วุฒิปริญญาตรี 15,060 บาท *มีเงินค่าวิชาชีพ ค่าประสบการณ์
– วุฒิปริญญาโท 17,570 บาท *มีเงินค่าวิชาชีพ ค่าประสบการณ์
จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 – 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา
อัตราเงินเดือน  :
– วุฒิปริญญาตรี 15,060 บาท
– วุฒิปริญญาโท 17,570 บาท
จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
5. หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล
อัตราเงินเดือน  :  23,820 บาท
จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางการพยาบาล การศึกษาสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2256 4054, 08 9938 9155 ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่http://jobtrc.redcross.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สภากาชาดไทย
 ______________________________________
จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อ     โทร 091-4183616      Line : film-mii                                                                                     
-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
-แบบไฟล์เสียง MP3 (ส่งทางเมลล์) ราคา 299 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)   

                                                                                    โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii


ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
www.sobtestthai2.blogspot.com/?view=snapshot
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น