วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรมศุลกากร รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมศุลกากร ประสงค์ จะรับสมัครคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย หรือทางการมองเห้น หรือทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ
1. สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  2 อัตรา
2. สำนักกฏหมาย
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
3. สำนักงานตรวจสอบอากร
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
4. สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  3 อัตรา
5. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
จังหวัด/พื้นที่ ชลบุรี  จำนวน  :   อัตรา
6. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
7. สำนักบริหารกลาง
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  2 อัตรา
8. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
9. สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัด/พื้นที่ สมุทรปราการ  จำนวน  :  1 อัตรา
10. สำนักพิกัดอัตราศุลกากร
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
11. สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
12. สำนักสืบสวนและปราบปราม
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  2 อัตรา
13. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัด/พื้นที่ สมุทรปราการ  จำนวน  :  3 อัตรา
14. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
15. สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
จังหวัด/พื้นที่ กรุงเทพฯ  จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลุกสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทเียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร https://customs.job.thai.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมศุลกากร
  ______________________________________
จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมศุลกากร
1 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศุลกากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร
3 แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จากสนามจริง
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2548
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
8 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
P020 – ระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร
3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
5 การบริหารแผนงาน โครงการ
6 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
7 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
8 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
9 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
10 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 สนใจสั่งซื้อ    โทร : 091-4183616      Line : film-mii                                                                                     
-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)   
                                                                             โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii


ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
www.sobtestthai2.blogspot.com/?view=snapshot
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น