วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2559


ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
-ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
-ปฏิบัติงานที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ผู้ สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
-ปฏิบัติงานที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์

การรับสมัคร-ผู้ ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2559 ในวันราชการ โทร 02 354 3388 ต่อ 103 หรือ 02 354 3765
-ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS โดยพิมพ์ใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ www.dep.go.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.สามเสนใน ในนาม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เลขานุการกรม) ส่งไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2559 (ยึดตราประทับไปรษณีย์) โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือ ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน"
 ______________________________________
จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อ    โทร 091-4183616      Line ID : film-mii                                                                                   

-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
-แบบไฟล์เสียง MP3 (ส่งทางเมลล์) ราคา 299 บาท
 


 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)   
                                                                                  โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii


ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
www.sobtestthai2.blogspot.com/?view=snapshot
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น