วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดสอบรับราชการ 31 อัตรา สมัคร22ส.ค.-16ก.ย.59


สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบรับราชการ 31 อัตรา สมัคร22ส.ค.-16ก.ย.59
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 31 อัตรา ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
– โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 1 อัตรา
– โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ขุตินธโร อุทิศ จำนวน 1 อัตรา
– โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ่งเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
– โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 4 อัตรา 3
. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
– โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์     –
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ขุตินธโร อุทิศ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
– โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา
– โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ่งเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
– โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
– โรงพยาบาลกลาง จำนวน 2 อัตรา
– โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 2 อัตรา
– โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
– โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
– โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
– โรงพยาบาลกลาง จำนวน 3 อัตรา
– โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 1 อัตรา
– โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
– โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
– โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
– โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 หรือโทร. 0 2220 7531 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
11 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน


สนใจสั่งซื้อ    โทร 091-4183616      Line ID : film-mii                                                                                     
-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
-แบบไฟล์เสียง MP3 (ส่งทางเมลล์) ราคา 299 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)   
                                                                                      โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii


ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
www.sobtestthai2.blogspot.com/?view=snapshot
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น