วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดสอบ สสวท. รับสมัครพนักงาน จำนวน 53 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 

 ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ


โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 30 อัตรา
2) ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผล และประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้     จำนวน 1  อัตรา
5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
8) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร จำนวน 2 อัตรา
9) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 4  อัตรา
11) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
12) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
13) ตำแหน่งผู้ชำนาญด้านบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการ
ปริญญาเอก เดือนละ 33,000.- บาท
ปริญญาโท เดือนละ 25,000.- บาท

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
กลุ่มวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ปริญญาโท เดือนละ 20,000.- บาท
ปริญญาตรี เดือนละ 17,000.- บาท

ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของ สสวท. โดยแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์ และจะได้รับสวิสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง

การรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ทาง Email : recruit@proj.ipst.ac.th
- กรองข้อมูลใบสมัครในเว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ส่งไปทาง Email : recruit@proj.ipst.ac.th

2) ทางไปรษณีย์ 
- กรอกข้อมูลใบสมัคร แจ้งตำแหน่งที่จะสมัคร พร้อมสำเนาหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง สมัครงาน

าวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง
>> รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ กลุ่มวิชาการ
>> รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ กลุ่มอำนวยการ


______________________________________
จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 091-4183616      Line : film-mii   
-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)                                                                        
       โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร: 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น