วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 24 อัตรา
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
แขวงบำรุงทางแก่งคอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
ตำแหน่ง ช่างฝีมือ จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณวุฒิที่สูงกว่า (ถ้ามี)
ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ แขวงบำรุงทางแก่งคอย เลขที่ 32 ซอย 1 ถนนเลียบสันติสุข ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  แขวงบำรุงทางแก่งคอย
ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ(นักการประจำที่ทำการ) จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ทำกการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่านปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย อาคาร สถานีรถไฟกรุงเทพ ชั้น 2 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1
กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน ฝ่ายช่างกล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
เพื่อทำหน้าที่บริการ และช่วยงานบันทึกข้อมูล (เสมียน) จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word , Excel)
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2452480 ต่อ 5181
กองปฏิบัติการลากเลื่อน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน
1. ลูกจ้างเฉพาะงาน ในสังกัดกองปฏิบัติการลากเลื่อน (วกล.) จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ไม่จำกัดเพศ 1 อัตรา คุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยการ
2. งานรถจักรธนบุรี จำนวน  :  5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
– ไม่จำกัดเพศ 1 อัตรา คุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยการ
– เพศชาย 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม(ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องมือกลช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาโทนิกส์) เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถจักร
3. งานรถดีเซลรางสุมทรสาคร จำนวน  :  3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
– ไม่จำกัดเพศ 1 อัตรา คุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยการ
– เพศชาย 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องมือกลช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาโทนิกส์ เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถจักร
สมัครได้ที่ทำการวิศวกรกำกับการกองปฏิบัติการลากเลื่อน โรงรถจักรดีเซลบางชื่อ ชั้น 3 ถนนเลียบทางรถไฟบางชื่อ – ตึกแดง แขวงบางชื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-6218721 ต่อ 821-5852 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กองปฏิบัติการลากเลื่อน
ฝ่ายการเงินและบัญชี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
พนักงานการบัญชี(เสมียน) จำนวน  :  1 อัตรา สังกัดกองบัญชีรายได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชการบัญชี หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมัครได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-2204308 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประกาศที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน
ตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัดที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น,ที่ทำการพยาบาลอุดรธานี จำนวน  :  2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
สมัครได้ที่ ที่ทำการแพทย์เขตนครราชสีมา ถ.นถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4424-4246, ที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น 33/2 ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับสมัครวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น
กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางชื่อ รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน
ลูกจ้างเฉพาะงาน เพศชายจำนวน  :  3 อัตรา เพศหญิง-ชายจำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
– เพศชาย 3 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องมือกล)
– เพศหญิง-ชาย 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
สมัครได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางชื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5370184 สมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางชื่อ
ประกาศงานสถานที่กรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
ลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน  :  2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีคุณวุฒิการศึกษาประถมศึกษา ปีที่ 6
ขอใบสมัครและสมัครได้ที่ทำการสถานที่กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  งานสถานที่กรุงเทพ
ประกาศกองซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถจักร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน
ตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สมัครได้ที่งานธุรการกองซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถจักร โรงานมักกะสัร การรถไฟแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 2452480 ต่อ 5132 ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2559
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(เสมียน) จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ขอรับใบสมัครที่ทำการแผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้นลอย) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกพัสดุชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทยแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330 โทรศัพท์ 02-220-4476 ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประกาศกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
ตำแหน่งลูกจ้าเฉพาะงาน เพื่อขับรถยนต์ และดูแลรักษารถยนต์ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา จัดส่งเอกสาร และอื่นๆ จำนวน  :  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีคุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์
สมัคร ณ ที่ทำการกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ตึกพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-4470 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ
______________________________________
จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 091-4183616      Line : film-mii                                                                                     
-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)   
                                                                             โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii


ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
www.sobtestthai2.blogspot.com/?view=snapshot
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น